Dlouhodobě podporované projekty

Název projektu:

Unikátní ptačí rezervace Josefovské louky

Jedinečný projekt České společnosti ornitologické v České republice. Ornitologický park Josefovské louky, vzniká v turisticky atraktivní oblasti poblíž Josefovské pevnosti u Jaroměře ve východních Čechách. Má umožnit návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje a současně zpřístupnit území lidem a umožnit jim obdivovat krásy přírody.
Páteří parku je unikátní sto let starý závlahový systém Metuj, který jsme opravili, aby umožňoval regulaci výšky spodní vody. Okolní louky vykupujeme a hloubíme na nich tůně, které zajistí potravu ptákům a životní prostor řadě ohrožených druhů bezobratlých. Za pouhých 12 Kč vykoupíme 1 m2 ze 70 ha luk, které ještě potřebujeme vykoupit.

Nezapomínáme ani na návštěvníky parku. Až za nějaký čas Josefovské louky navštívíte, bude vám sloužit malá terénní stanice a několik pozorovatelen a pozorovacích věží vzájemně propojených chodníky. Samozřejmostí budou informační tabule seznamující s historií území i s jeho živočišnými a rostlinnými obyvateli.
Více o projektu ZDE

Projekt realizuje:
Česká společnost ornitologická je dobrovolné zájmové sdružení profesionálů i amatérů zabývajících se ochranou a výzkumem ptáků, zájemců o pozorování ptactva a milovníků přírody. Realizuje vlastní i mezinárodní projekty výzkumu a ochrany ptáků a jejich prostředí, propaguje ochranu ptáků, pořádá akce pro své členy i nejširší veřejnost. V České republice výhradně zastupuje mezinárodní organizaci BirdLife International.
Více o organizaci ZDE.
 


Název projektu:

Záchrana veverčích mláďat

Záchranná stanice pro veverky PINKY, sídlící u Chvaletic, se specializuje na záchranu mláďat veverky obecné. Ročně přijmeme kolem 80 mláďat. Jezdíme si pro ně po celé ČR okamžitě po nahlášení nálezu. Mláďata se k nám dostávají nejčastěji ve věku kolem 4 týdnů, výjimkou ale nejsou i výrazně mladší.
Podařilo se nám několikrát odchovat i mláďata pouhých 8 dnů stará. Veverčata vyléčíme (pokud byla zraněná), dokrmíme a postupně připravíme na zpětný návrat do přírody. Mláďata dokrmujeme speciálními náhražkami mateřského mléka dovezenými ze zahraničí. Krmíme každé 4 hodiny, ty nejmladší ještě častěji (a to i v noci). Veverky vracíme do přírody na speciálně připravených výpustných místech, kde mají připravenu potravu a budky, aby jejich návrat do přírody byl co nejsnazší. Řadu našich "odchovanců" pozorujeme ještě několik let po vypuštění při spokojeném životu v přírodě.
Mláďata, která nejsou z důvodů špatného zdravotního stavu či handicapu návratu do přírody schopná, necháváme u nás ve stanici dožít.
Bohatá textová i obrazová dokumentace o práci záchranné stanice PINKY je k prohlédnutí na webu www.veveratka.cz.

Projekt realizuje:
Záchranná stanice pro veverky PINKY je součástí sítě záchranných stanic Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). V rámci ČSOP existuje jen síť páteřních všeobecných záchranných stanic (přijímajících všechny druhy zvířat), PINKY proto funguje jako odloučené pracoviště Stanice pro zraněné a handicapované živočichy v Pátku u Poděbrad. Stanice PINKY je "rodinná", o veškerou práci v ní se dělí Katka (autorka knihy "Veveřácká kronika") a Petr Soukupovi. Práci ve stanici vykonávají při normálním zaměstnání coby "koníček", byť jim ve značné části roku (sezóna mláďat trvá od března do října) zabere všechen čas. Veškerou vlastní práci ve stanici dělají zadarmo, prostředky na nezbytné náklady na chod stanice (krmení, benzín, léky, materiál na stavbu voliér) získávají částečně od ČSOP, částečně od drobných dárců a zbytek každoročně dotují z vlastních peněz.
 Název projektu:

Rezervace velkých kopytníků Milovice

Unikátní projekt se zrodil ze spolupráce ochranářské společnosti Česká krajina a vědců z Biologického centra Akademie věd, Jihočeské univerzity a další institucí. Bývalý vojenský prostor ve středočeských Milovicích se díky tomu stal prvním místem na světě, kde v rámci jedné rezervace žijí všichni tři klíčoví velcí kopytníci Evropy – divocí koně, zubři a zpětně šlechtění pratuři.
Chov vzácných zvířat však není jediným cílem rezervace. Tím je péče o otevřenou krajinu. Díky tomu vznikl v rezervaci ráj pro spoustu drobných živočichů a rostlin. Tůně, jejichž zarůstání velcí kopytníci zabraňují, jsou domovem vzácných korýšů listonohů letních, prehistorických současníků prvních dinosaurů. Pastva pomáhá vzácným květinám, jako jsou hořce křížaté, nebo desítkám druhů motýlů. Kvetoucí stepní a savanovitá krajina poskytuje domov a pastvu mnoha čmelákům a včelám samotářkám. Ty přitom jinak v Česku patří k druhům hmyzu, které patří k nejohroženějším a nejvíce vymírajícím skupinám hmyzu.
Finanční prostředky nyní ochranáři potřebují především na dokončení rezervace, které kvůli administrativním překážkám nabralo několikaleté zpoždění. Pokud se ho nepodaří dokončit včas, bude třetina vzácných kopytníků ohrožená.
Více o projektu ZDE

Projekt realizuje:
Ochranářská společnost Česká krajina je nezisková organizace, která od svého založení v roce 2007 úzce spolupracuje s předními vědci. I díky tomu se jí daří aplikovat nejnovější vědecké poznatky v praxi. Myšlenku péče o krajinu s pomocí velkých kopytníků se snaží dále popularizovat, výsledkem je vznik dalších rezervací, o které se starají další ochranářské spolky. Realizuje i další projekty zaměřené na ochranu biodiverzity, zadržování vody v krajině nebo adaptaci krajiny na změny klimatu.
Více o organizaci ZDENázev projektu:

Chráníme mořské želvy

Pomozte nám chránit vejce mořských želv před pytláky! Chráníme ostrovy v oblasti Berau v Indonésii, která je nejdůležitějším líhništěm ohrožených karet obrovských v celé jihovýchodní Asii a jedno z nejdůležitějších líhnišť na světě. Vejce tu ale kladou i kriticky ohrožené karety pravé. Ochranáři hlídají želví snůšky na líhních plážích před pytláky. Od roku 2014 se nám podařilo zachránit již více než 2 400 000 želvích vajec. Cena za záchranu jednoho želvího života je cca 50 korun. Pokud tedy zvolíte při nákupu podporu právě našeho projektu, pomůžete karetám se bezpečně vylíhnout a svobodně jít do moře. Více ZDE.

Projekt realizuje:
Chráníme mořské želvy z.s. je malá nezisková organizace, kde všichni pracují ve svém volném čase, bez nároku na honorář. Na projektu spolupracujeme s řadou dobrovolníků a hlavně s indonéskou organizací Konservasi Biota Laut Berau, která s naší podporou zajišťuje nejen přímou ochranu želv, ale učíme také děti porozumět přírodě kolem nich. Vzděláváme děti nejen o želvách, moři a přírodě celkově, ale učíme je i angličtinu a také to, jak minimalizovat odpad a jak zacházet s tím, který už vytvořili. Snažíme se místním lidem ukázat alternativní způsoby obživy, které jsou šetrnější k přírodě a životnímu prostředí. Místní lidé i přesto, že je to zákonem zakázané, zabíjí kriticky ohrožené karety pravé kvůli želvovině, z ní pak vyrábí suvenýry. Pořádáme workshopy, kde se místní učí vyrábět suvenýry z udržitelných materiálů, například z kokosových ořechů a ne ze želvoviny. Děkujeme za podporu.