Dlouhodobě podporované projekty:

Tyto projekty na pomoc přírodě kolem nás podporuje náš obchod dlouhodobě. Od roku 2020 bude pomoc probíhat přes náš nově založený Nadační fond obchodu Zelená domácnost rodiny Dobrých. Založení nadačního fondu nám díky vašim nákupům v našem obchodě umožní snáze podporovat i další zajímavé aktivity jednotlivců i malých neziskových organizací.


Název projektu:

Unikátní ptačí rezervace Josefovské louky

Jedinečný projekt České společnosti ornitologické v České republice. Ornitologický park Josefovské louky, vzniká v turisticky atraktivní oblasti poblíž Josefovské pevnosti u Jaroměře ve východních Čechách. Má umožnit návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje a současně zpřístupnit území lidem a umožnit jim obdivovat krásy přírody.
Páteří parku je unikátní sto let starý závlahový systém Metuj, který jsme opravili, aby umožňoval regulaci výšky spodní vody. Okolní louky vykupujeme a hloubíme na nich tůně, které zajistí potravu ptákům a životní prostor řadě ohrožených druhů bezobratlých. Za pouhých 12 Kč vykoupíme 1 m2 ze 70 ha luk, které ještě potřebujeme vykoupit.

Nezapomínáme ani na návštěvníky parku. Až za nějaký čas Josefovské louky navštívíte, bude vám sloužit malá terénní stanice a několik pozorovatelen a pozorovacích věží vzájemně propojených chodníky. Samozřejmostí budou informační tabule seznamující s historií území i s jeho živočišnými a rostlinnými obyvateli.
Více o projektu ZDE

Projekt realizuje:
Česká společnost ornitologická je dobrovolné zájmové sdružení profesionálů i amatérů zabývajících se ochranou a výzkumem ptáků, zájemců o pozorování ptactva a milovníků přírody. Realizuje vlastní i mezinárodní projekty výzkumu a ochrany ptáků a jejich prostředí, propaguje ochranu ptáků, pořádá akce pro své členy i nejširší veřejnost. V České republice výhradně zastupuje mezinárodní organizaci BirdLife International.
Více o organizaci ZDE

 


Název projektu:

Soused netopýr volá o pomoc

Většina druhů netopýrů využívá během svého života nejrůznější úkryty v lidských stavbách, především v budovách. V posledních letech jsou však netopýři ohroženi rozsáhlým zateplováním a dalšími rekonstrukcemi. Dochází při tom totiž nejen ke zbytečnému ničení jejich úkrytů, ale často také k přímé likvidaci netopýrů, kteří po uvěznění ve svém úkrytu pod vrstvou izolace masově hynou. Přitom postupy a řešení, jak provést stavební zásahy podle potřeb člověka a zároveň s ohledem na netopýry, jsou známé a většinou poměrně jednoduché a finančně nenáročné - jen se dosud dostatečně neuplatňují. Důvodem je zejména neznalost a neochota vlastníků, stavebních firem i úřadů. Náplní projektu ČESON je proto zvyšování informovanosti o tomto problému, poskytování bezplatného odborného poradenství, navrhování a prosazování vhodných technických řešení i přímá realizace opatření na ochranu netopýrů na konkrétních lokalitách a další aktivity, které by měly vést ke zlepšení ochrany netopýrů vázaných na úkryty v lidských stavbách.
Více o řešené problematice najdete na www.sousednetopyr.cz.

Projekt realizuje:
Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) je nevládní nezisková organizace, která vznikla v roce 1990. Posláním ČESON je koordinace ochrany a výzkumu netopýrů a jejich prostředí. Shromažďuje poznatky o problémech ochrany netopýrů, upozorňuje odpovědné orgány na tyto problémy a navrhuje jejich řešení. Vypracovává odborné expertizy a prosazuje vzájemnou spolupráci mezi amatéry, širokou veřejností, odborníky a státní správou. Pořádá vzdělávací a osvětové akce, vydává informační materiály a poskytuje odborné poradenství pro veřejnost. Zajišťuje praktickou realizaci národních i mezinárodních projektů na ochranu netopýrů a výrazně se podílí na monitoringu netopýřích populací v ČR.
Více o organizaci ZDE

 


Název projektu:

Záchrana veverčích mláďat

Záchranná stanice pro veverky PINKY, sídlící u Chvaletic, se specializuje na záchranu mláďat veverky obecné. Ročně přijmeme kolem 80 mláďat. Jezdíme si pro ně po celé ČR okamžitě po nahlášení nálezu. Mláďata se k nám dostávají nejčastěji ve věku kolem 4 týdnů, výjimkou ale nejsou i výrazně mladší.
Podařilo se nám několikrát odchovat i mláďata pouhých 8 dnů stará. Veverčata vyléčíme (pokud byla zraněná), dokrmíme a postupně připravíme na zpětný návrat do přírody. Mláďata dokrmujeme speciálními náhražkami mateřského mléka dovezenými ze zahraničí. Krmíme každé 4 hodiny, ty nejmladší ještě častěji (a to i v noci). Veverky vracíme do přírody na speciálně připravených výpustných místech, kde mají připravenu potravu a budky, aby jejich návrat do přírody byl co nejsnazší. Řadu našich "odchovanců" pozorujeme ještě několik let po vypuštění při spokojeném životu v přírodě.
Mláďata, která nejsou z důvodů špatného zdravotního stavu či handicapu návratu do přírody schopná, necháváme u nás ve stanici dožít.
Bohatá textová i obrazová dokumentace o práci záchranné stanice PINKY je k prohlédnutí na webu www.veveratka.cz.

Projekt realizuje:
Záchranná stanice pro veverky PINKY je součástí sítě záchranných stanic Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). V rámci ČSOP existuje jen síť páteřních všeobecných záchranných stanic (přijímajících všechny druhy zvířat), PINKY proto funguje jako odloučené pracoviště Stanice pro zraněné a handicapované živočichy v Pátku u Poděbrad. Stanice PINKY je "rodinná", o veškerou práci v ní se dělí Katka (autorka knihy "Veveřácká kronika") a Petr Soukupovi. Práci ve stanici vykonávají při normálním zaměstnání coby "koníček", byť jim ve značné části roku (sezóna mláďat trvá od března do října) zabere všechen čas. Veškerou vlastní práci ve stanici dělají zadarmo, prostředky na nezbytné náklady na chod stanice (krmení, benzín, léky, materiál na stavbu voliér) získávají částečně od ČSOP, částečně od drobných dárců a zbytek každoročně dotují z vlastních peněz.

 Název projektu:

Dejme šanci kočkám z Kocourkova

Azyl pro opuštěné kočky Kocourkov funguje jako depozitum pro kočky, které domov nikdy nepoznaly nebo o něj za různých okolností přišly. Přicházejí k nám často nemocné, zraněné, poznamenané na těle i na duši životem na ulici a mnohdy velmi nepříznivými osudy.
Nejsme a nechceme být velké zařízení. Naše kapacity jsou bohužel omezené. Přijímáme proto jen tolik koček, o které jsme schopni se plně postarat. Jen tak máme možnost léčit a úspěšně doléčit i takové choroby a stavy, které vypadají zpočátku docela beznadějně. Díky individuálnímu přístupu poznáme také lépe povahu našich svěřenců. Nesnažíme se je udat za každou cenu Vybíráme pro ně nový domov pokud možno “na míru”. Zájemcům se snažíme nabídnout takové zvíře, kterému budou jejich podmínky vyhovovat a bude tak v novém domově šťastné, k radosti nových majitelů. Nalezení nového domova pro všechny naše svěřence je pro nás naprostou prioritou. I v případě koček chronicky nemocných nebo hendikepovaných. I ty mají právo žít a dožít v prostředí, které je pro ně nejvhodnější - a to je zcela jednoznačně prostředí domácí. O zdravotním stavu zájemce vždy podrobně informujeme. Umístěné kočky pak v nových domovech i nadále sledujeme. Více o osudech našich svěřenců i o nás naleznete na www.azyl-kocourkov.cz.

Projekt realizuje:
Azyl Kocourkov byl založen v roce 2012. Laďka a Soňa mají několikaleté zkušenosti s péčí o opuštěné kočky. Pro své svěřence se snaží udělat maximum. Laďka má na starosti chod depozita, příjem koček, péči o ně po dobu pobytu v azylu, komunikaci se zájemci i kontakt s majiteli. Soňa zabezpečuje kontakty s úřady a veřejností, prezentaci Kocourkova a spravuje webové stránky. Šárka, Eva, Alenka a další dobrovolnice zajišťují inzerci. Činnost je financována pouze ze soukromých zdrojů, Azyl Kocourkov není příjemcem žádné dotace či grantu.
Více informací ZDE.

 Název projektu:

Slepice v nouzi – záchrana slepic z velkochovů

Pomozte nám slepičkám roztáhnout křídla! V ČR se chová téměř 6 milionů slepic ve velkochovech. Většinou klecových. Každá zde má životní prostor o velikosti papíru A4. Slunce a trávu zahlédne při troše štěstí jen v 18 měsících věku, kdy je naložena do přepravky a poslána kamionem na porážku. Přitom slepičky snáší vajíčka ještě řadu dalších let a mohou se dožít i více než 10 let.
Chceme co nejvíce těchto chudinek získat z velkochovu a dat jim druhou šanci. Šanci na život u nových majitelů na zahradě, šanci slunit se, hrabat červíky, koupat se v písku, běhat a v klidu dožít. Cena za záchranu jednoho slepičího života je cca 50 korun. Pokud tedy zvolíte podporu právě našeho projektu, může vás hřát vědomi, že jste nejen dobře nakoupili, ale také vysvobozujete minimálně jednu slepičku (při vaší objednávce ve výší 1000 Kč) z doživotního vězení a zachraňujete jí před jistou smrtí. Více na www.slepicevnouzi.cz

Projekt realizuje:
Hnutí DUHA střední Čechy je malá nezisková organizace, kde všichni pracují ve svém volném čase, bez nároku na honorář. Na projektu spolupracujeme s řadou dobrovolníků a mezinárodní neziskovou organizací Compassion in World Farming, která se dlouhodobě snaží o zlepšování podmínek hospodářských zvířat ve velkochovech na celém světě. Více o organizaci ZDE.