Úvodní stránka  »  Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky používání služeb internetového obchodu www.zelenadomacnost.com

 1. Objednávka
  1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
  3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech údajů objednávkového formuláře. Nesprávně nebo neúplně vyplněný objednávkový formulář nelze považovat za řádnou objednávku.
  4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Pokud chce kupující dodat zboží na jinou adresu (např. do zaměstnání), uvede v objednávkovém formuláři jméno a adresu dodání zboží. Na této adrese musí také dojít k uhrazení částky za objednané zboží.
  5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím a zaplacením zboží.
  6. Vyplněním objednávkového formuláře, v rámci internetového obchodu dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto informace nebudou postoupeny 3. osobě

 2. Dodání zboží, ceny
  1. Prodávající dodá zboží do 3 pracovních dní, pokud ho má na skladě, nejpozději však do 7 kalendářních dní od doručení platné objednávky
  2. Objednané zboží je zasíláno balíkem České pošty nebo PPL, dle výběru kupujícího v nákupním košíku obchodu. K ceně objednávky bude připočteno poštovné dle zvolené varianty v košíku.
  3. Způsoby platby: dobírka, nebo bankovní převod předem, při osobním vyzvednutí platba v hotovosti nebo platební kartou.
  4. Zásilky na Slovensko lze zasílat na dobírku nebo platebním převodem předem (dle zvolené varianty v nákupním košíku). Výše poštovného na Slovensko se řídí sazebníkem České pošty nebo PPL (dle váhy). Přesná výše bude sdělena e-mailem po potvrzení objednávky.
  5. Každou objednávku Prodávající potvrdí e-mailem a bude Kupujícího informovat o předpokládaném termínu dodání
  6. Objednané zboží je po telefonické dohodě možno vyzvednout v naší vzorkovně/prodejně Branická 107, Praha 4 - Braník
  7. Ceny uvedené u výrobků jsou včetně DPH
  8. Použití internetového obchodu je bezplatné

 3. Převzetí zboží při doručování
  1. Kupující musí ve vlastním zájmu při přebírání zásilky zkontrolovat, zda zboží není poškozeno.
  2. Při případném poškození zboží při přepravě a jeho reklamaci je nutno postupovat dle pravidel České pošty a PPL, které se liší. Podrobnější pokyny naleznete ZDE.

 4. Reklamace
  1. záruční a reklamační podmínky se řídí platnými Zákony a dalšími předpisy, zejména Občanským zákoníkem
  2. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu s dokladem o nákupu (daňovým dokladem). Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem.

 5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
  Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zboží nezasílejte dobírkou, doporučujeme ale pojištění zásilky.


 6. Práva a povinnosti prodávajícího
  1. Prodávající má povinnost potvrdit závaznou objednávku a dodat na adresu kupujícího nejpozději do 7 pracovních dní, pokud nebude dohodnuto jinak.
  2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné
  3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
  4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
  5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 7. Práva a povinnosti kupujícího
  1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
  2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
  3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

 8. Závěrečná ujednání
  1. Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně uvedeného poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
  3. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí obchodním zákoníkem

V Praze 25.3.2013