Úvodní stránka  »  Symboly u výrobků

Symboly u výrobků

U jednotlivých výrobků naleznete naše symboly. Snažili jsme se vám jimi zjednodušit váš výběr u nás. Zde naleznete vysvětlivku ke všem použitým symbolům.

Z recyklovaného materiálu

Velkou část odpadů, které končí na skládkách nebo se pálí, by šlo znovu použít. Proto jsme označili symbolem ty výrobky, které jsou vyrobeny zcela nebo z větší části právě z materiálů, které byly recyklovány.

Z přírodního materiálu

Není vždy nutné používat neobnovitelné zdroje k výrobě zajímavých a užitečných výrobků. Výrobky označené tímto symbolem byly vyrobeny zcela nebo z větší části z přírodních a tedy obnovitelných surovin.

Biologicky rozložitelné

Takto jsem označili výrobky, které se v krátké době v přírodě na skládce nebo na kompostu sami rozloží. Jedná se například o rozložitelné plasty z kukuřice, škrobu a podobně. Jejich používáním tedy neplníme skládky. Již název ukazuje, že se jedná o materiály z přírodních surovin.

CZ

Označení používáme pro výrobky, které byly prokazatelně vyrobeny v České republice. Budeme šťastni, když výrobků s tímto označením bude v našem sortimentu přibývat.

EU

Symbol EU používáme pro výrobky, které jsou vyrobeny v zemích Evropské unie. Snažíme se redukovat dopravní vzdálenosti, jak je to jen možné.

FSC

Díky vysokým ekologickým a sociálním požadavkům a důkladnému systému kontroly jejich plnění, zaručuje certifikát FSC zákazníkovi, že dřevo či výrobek ze dřeva s visačkou pochází z šetrně obhospodařovaného lesa. Více o FSC najdete zde.

Fair Trade

Fair Trade (česky Spravedlivý obchod) je způsob obchodu s drobnými pěstiteli z rozvojových zemí. Fair Trade podporuje férovější přístup k mezinárodnímu obchodu a klade důraz na jeho sociální a ekologické rozměry.
Cílem Fair Trade je dát šanci lidem z rozvojových zemích vymanit se vlastními silami z chudoby a žít důstojný život. Na správné užívání ochranné registrované známky Fairtrade® dohlíží certifikační a kontrolní asociace. Více o Fair trade najdete zde.

Úsporný výrobek

Používáním takto označených výrobků šetříte elektrickou energii, vodu ale i (nebo pro někoho hlavně) peníze.

Stop chemii

Výrobky s tímto označením je možné, oproti běžným podobným výrobkům, používat bez dalších chemických prostředků. Toto označení používáme i pro výrobky, které neobsahují žádné agresivní chemické látky, toxické chemikálie a látky způsobující alergie.