Kompostovatelné sáčky z bioplastu: nejčastější otázky a odpovědi

2 798

V Zelené domácnosti dlouhodobě propagujeme udržitelnější životní styl a pomoc přírodě kolem nás. Nedávno jsme se potkali s lidmi z německé firmy The Sustainable People a domluvili se na prodeji a distribuci jejich výrobků v ČR. Firma je německým leadrem ve vývoji a výrobě kompostovatelných sáčků na psí exkrementy, ale také pytlů a sáčků do košů na odpadky. Používané materiály jsou buď bioplasty kompostovatelné v domácích podmínkách nebo recyklované plasty.

Protože jsme se do tématu kompostovatelných plastů docela ponořili, přinášíme vám odpovědi na nejčastější otázky, se kterými jsme se setkali. To abyste věděli, co přesně kupujete, když se třeba rozhodnete přejít z klasických plastových sáčků na ty kompostovatelné.

Co znamená předpona bio ve slově bioplast?

Termín bio se u plastů používá pro takové materiály, které:

a) jsou na rostlinné bázi (obsahují určitý podíl obnovitelných surovin, nezáleží na velikosti podílu)
b) jsou biologicky rozložitelné
c) jsou na rostlinné bázi a zároveň biologicky rozložitelné

Plast, který je vyroben ze 100 % z ropy je tedy označován také jako bioplast, stejně tak plast, který je vyrobený ze 100 % z rostlinných složek, ale není posléze rozložitelný.

Musí být kompostovatelný plast vyroben čistě z rostlin (obnovitelných zdrojů)?

Biologicky rozložitelné materiály na bázi škrobu obvykle obsahují 10 až 50 % obnovitelných surovin, zbytek je na bázi ropy. Toto platí i pro kompostovatelné sáčky od firmy The Sustainable People, které můžete koupit v Zelené domácnosti. Ty jsou vyrobeny ze 30 % z obnovitelných surovin, v současnosti je to kukuřice. Jde ale o kukuřici, která je odpadem a není vhodná pro přímou lidskou ani zvířecí spotřebu. Složka na bázi ropy má takovou chemickou strukturu, kterou je možné rozložit pomocí enzymů a díky mikroorganismům potom přeměnit na vodu, CO2 a biomasu (podobně jako rostlinnou část). Výsledný materiál je tak zcela biologicky rozložitelný, a to i při běžných teplotách.

Sáčky ze 100% kukuřičného škrobu se dostupnými technologiemi vyrábějí jen stěží. Pokud na nějaké takové narazíte, ptejte se na podíl rostlinného materiálu.

Zůstávají po biologicky rozložitelných produktech mikroplasty?

Ne, pokud materiál splňuje normu EN 13432.

Pozor, hodně výrobců inzeruje své produkty z klasického polyethylenu (PE) jako „rozložitelné“ (někdy dokonce jako biologicky rozložitelné), když tento materiál obsahuje aditivum jako je např. „d2w“ nebo „epi“. Tomuto materiálu se říká také „oxo-rozložitelný“. Evropský parlament se k této problematice vyjádřil následovně:

„Některé materiály z plastů označují jejich výrobci jako „oxo-biodegradabilní“. V těchto materiálech jsou běžné plasty obohaceny oxo-biodegradabilními přísadami, obvykle solemi kovů. V důsledku oxidace těchto látek se tyto plasty rozpadají na malé částice, které zůstávají v životním prostředí. Je proto zavádějící označovat tyto materiály z plastů jako „biologicky rozložitelné“. Rozpad na malé částice přeměňuje viditelný odpad, jako jsou plastové nákupní tašky, v neviditelný odpad v podobě druhotných mikroplastů. Problém s odpady se tím neřeší, naopak se zvyšuje znečištění životního prostředí těmito materiály z plastů, které by proto neměly být používány jako plastové obaly.“

Od 3. července 2021 je prodej oxo-rozložitelných plastových výrobků v celé EU zakázán, jak se můžete dočíst třeba v této směrnici.

Oxo výrobky poznáte podle toho, že nemůžou být certifikovány normou EN 13432, a proto na sobě nemůžou mít logo „Seedling“, ani „OK compost“ nebo „OK compost HOME“. Tento materiál můžete identifikovat podle termínů jako je „oxo“, „epi“ nebo „d2w“.

Proč kompostovatelné sáčky na psí exkrementy?

Kompostovatelné sáčky
Zdroj fotografie: freepik.com

Tím, že po svém miláčkovi sebereme na procházce hovínko, se sice jeden problém vyřeší, ale v případě, že používáme na exkrementy sáčky z běžného plastu, je nový problém hned v závěsu. Exkrement se sice na skládce rozloží, ale plastový sáček nás tu bude strašit další desítky až stovky let (v závislosti na materiálu, podmínkách atp.).

A nemusí to být jen na skládce, jestli chodíte často do přírody, nebo se účastníte uklízecích akcí ve svém okolí, určitě už jste na tyhle zapomenuté poklady někde narazili. Je to o to horší, že se svými psími miláčky často vyrážíme do míst, kde se kocháme krásou přírody, chodíme tam čerpat energii a odpočívat. Je tedy škoda, že si taková místa často byť neúmyslně zanášíme odpadem, který sám od sebe hned tak nezmizí.

Žádný jednorázový plast, i když třeba kompostovatelný, asi nikdy nebude lepším řešením, než jsou výrobky, které můžete používat opakovaně a jsou z běžných obnovitelných materiálů. Sáčky na psí exkrementy jsou ale pochopitelně zvláštní kategorie, produkt na jedno použití je zde žádoucí, takže se spíš řeší, jak ho udělat tak, aby škodil přírodě a planete co nejméně.

Jak dlouho trvá, než se kompostovatelný sáček na psí exkrementy rozloží?

Pro průmyslové kompostování platí:

Materiál splňující evropskou normu EN 13432 („OK compost“) se musí při teplotě 60-70 °C rozložit maximálně do 90 dní. Nejméně 90 % organického materiálu se musí přeměnit na CO2 za maximum 90 dní.

Pro domácí kompostování platí:

Všechny materiály označené jako „OK compost HOME“ také vyhovují normě EN 13432, ale biologická rozložitelnost je testována i pro podmínky domácího kompostování při teplotách 20-30 °C. Alespoň 90 % materiálu se musí rozložit během 12 měsíců.

Psí exkrementy by ale neměly být kompostovány v domácích podmínkách, protože mohou obsahovat patogeny, které se zničí až při vyšších teplotách.

Mimo kompost:

V přírodě jsou podmínky pro rozklad různorodé. I když budou ležet dva sáčky jen třeba pár metrů od sebe, místa se mohou lišit v množství slunečního svitu, který na ně dopadá, ve vlhkosti, teplotě a především v množství a rozmanitosti mikroorganismů. V praxi to znamená, že za dobrých podmínek se může sáček rozložit během 12 týdnů, když ale leží někde ve stínu, kde je navíc jen málo mikroorganismů, může trvat i roky, než dojde k jeho rozkladu. Tyto zákonitosti ale platí i pro všechny přírodní materiály, jako je třeba dřevo nebo listí.

Jak mi zaručíte, že se kompostovatelné sáčky zcela rozloží?

OK compost homeKompostovatelné sáčky jsou pravidelně zasílány do certifikačních úřadů. TÜV Austria uděluje certifikát „OK kompost HOME“. Všechny materiály certifikované „OK kompost HOME“ vyhovují EN 13432, ale biologická degradace výrobků The Sustainable People je testována také pro podmínky domácího kompostu při 20 – 30 ° C.

Alespoň 90 % materiálu se musí rozložit do 12 měsíců. Čím je materiál silnější, tím déle se rozpadá. Sáčky TSP jsou testovány pro tloušťku 60 μm, ale ve skutečnosti mají jen 18 μm.

Co mám udělat s naplněným sáčkem?

Po naplnění patří sáčky i s exkrementy do směsného odpadu, a to nezávisle na tom, z jakého materiálu jsou vyrobeny (rozložitelné či nerozložitelné).

Proč je dobré používat kompostovatelné sáčky na psí exkrementy, i když nejsou určeny na kompost?

Kompostovatelné sáčky
Foto: The Sustainable People

Pokud občas chodíte do přírody, na různé výlety a procházky, asi už jste někdy narazili na plné či prázdné sáčky, které někdo omylem (nebo možná i záměrně) upustil. Pokud jsou to pytlíčky z polyethylenu, budou ležet v přírodě ještě desítky či stovky let a mohou napáchat hodně škody. Sáčky se mohou dostat také do vodních toků. Kompostovatelné sáčky se rozloží daleko dříve a nezanechávají za sebou mikroplasty. Je ale důležité, aby byly z materiálu, který se rozkládá i při běžných teplotách.

Jak správně skladovat kompostovatelné sáčky?

Ideálně v suchu, při pokojové teplotě (nebo nižší) a mimo přímé sluneční záření. Rychlost degradace závisí na prostředí. Za určitých okolností může rozklad začít už během skladování – přímé UV nebo sluneční záření, vysoká vlhkost, velké teplo. Sáčky TSP se doporučuje spotřebovat do jednoho roku od nákupu.

Proč jsou kompostovatelné sáčky dražší než ty běžné z polyethylenu?

Vše záleží na ceně vstupních surovin (škrob z obnovitelných surovin a biologicky rozložitelný kopolymer, který je rozložitelný pomocí enzymů a mikroorganismů na vodu, CO2 a biomasu), ta je u kompostovatelných sáčků cca 3,5 až 4 krát vyšší než u PE sáčků.

Proč nejsou sáčky vyrobeny z recyklovaného papíru?

Recyklovaný papír je dobrá surovina, použití je výhodné především v případě, kdy lze stávající materiál (například plast) nahradit 1:1. To ale u pytlů na odpad nejde.

Papír je stabilní jen od určité tloušťky, při které je možné s ním sbírat psí exkrementy. Recyklovaný papír ve vlhku rychle nasákne. Čím více recyklačních cyklů papír podstoupí, tím jsou vlákna kratší a výsledný materiál méně stabilní. Proto se do směsi často přidávají nová vlákna, ale to je šetrné k životnímu prostředí jen v případě, že jde o dřevo z udržitelného lesního hospodářství.

Hmotnost papírových sáčků na psí exkrementy je cca 20 gramů na kus. To je asi 10 krát více než pytlíčky z plastu nebo recyklovaného plastu, které váží cca 2 gramy na kus. Čím vyšší hmotnost a objem použitého materiálu, tím méně sáčků se vejde do jednoho balení ve srovnání s tenčími sáčky z bioplastu. To znamená vyšší přepravní náklady. Tenké plastové sáčky se navíc vejdou do téměř každé kapsy (oproti hůře skladným papírovým) a lépe se s nimi zachází.

 

V Zelené domácnosti zakoupíte jak kompostovatelné sáčky na odpad, tak kompostovatelné sáčky na psí hovínka.

Úvodní foto: @BecoPets

Mohlo by vás také zajímat

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.