ČSO: Proč nezisková organizace kupuje komerční firmu

1 424

Množí se nám dotazy ohledně prodeje firmy, o kterém jsme vás před týdnem informovali. Na některé z nich vám v následujícím textu odpoví Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické, která je novým majitelem Zelené domácnosti.

Proč nezisková organizace kupuje komerční firmu?

Zelená domácnost patří od 1. ledna České společnosti ornitologické. Pro někoho to může být překvapivé a dostali jsme víc dotazů, proč ČSO kupuje komerční firmu, když by se měla zabývat nekomerční, veřejně prospěšnou činností? Tuhle věc stojí za to vysvětlit.

Může spolek podnikat?

ČSO je spolkem zřízeným podle občanského zákoníku. Spolek je nezisková nevládní organizace, která musí mít nějaké své poslání, hlavní účel, za kterým je zřízena. V případě ČSO je tím účelem výzkum a ochrana ptáků a osvěta v této oblasti. Říká se tomu hlavní nezisková činnost. Vůbec to ale neznamená, že by ČSO nemohla vydělávat peníze. Ostatně přes deset let fungoval v ČSO e-shop, za peníze děláme posudky na budovy při rekonstrukcích a formou komerčních zakázek dodáváme i výsledky své vědecké práce, včetně evropských ptačích indikátorů. Rozdíl oproti akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným je ten, že takto vydělané peníze si nikdo nemůže vzít domů a použít je pro sebe. Zaměstnanci kanceláře ČSO dostávají dohodnutou mzdu a čistý zisk zůstává v organizaci. Není zde žádný vlastník, jemuž by zisk náležel. Jediné, na co ČSO zisk využívá (dokonce jediné, na co jej smí využít), je právě ta hlavní nezisková činnost. Jednoduše řečeno, z toho, co vyděláme komerčními aktivitami, financujeme věci, které si na sebe samy nevydělají – od péče o koně a pratury v ptačích parcích, po vyjednávání s ministerstvy o lepší ochraně přírody při novelizacích zákonů.

A stejně budeme od letoška využívat zisk Zelené domácnosti. Do posledního halíře jej ČSO použije na svoji hlavní neziskovou činnost, tedy především na ochranu ptáků a přírody.

Zdravé financování

Často se ve spojení s neziskovými organizacemi hovoří o grantech a dotacích, jako by to byly jediné zdroje financování. V ČSO se snažíme, abychom nebyli na nikom závislí, aby žádný zdroj peněz nepřevažoval nad ostatními. Zhruba třetinu financování zajišťují členové a příznivci členskými příspěvky a dary. Druhou třetinu tvoří naše vlastní výdělečná činnost. A teprve třetí třetinu pokrýváme z grantů a dotací. Podrobně, i s konkrétními čísly, je to popsané ve výročních zprávách.
Tenhle poměr různých finančních zdrojů, který považujeme za zdravý, chceme zachovat i během toho, jak ČSO roste. V posledních letech rychle přibývá členů i dárců, kteří jsou základním kamenem každého úspěšného spolku. Abychom tohle tempo udrželi, musíme obdobně zvyšovat i příjmy z jiných zdrojů, včetně e-shopu. Jinak by se poměr financování vychýlil na jednu nebo na druhou stranu a hrozilo by velké riziko, kdyby pak některý ze zdrojů vypadl.

A současný e-shop již nešlo v kanceláři Na bělidle v Praze rozvíjet. V malých kancelářských prostorech, navíc ve druhém patře, prostě nejde mít sklad ptačích budek, krmítek a dalších objemných a těžkých věcí. Nabídka Zuzky a Petra Dobrých přišla v okamžiku, kdy bychom se chtě nechtě museli začít ohlížet po úplně novém způsobu fungování e-shopu ČSO. Spojení se Zelenou domácností tento problém vyřešilo rychle a elegantně.

Zodpovědnost za přírodu má každý z nás

Posláním ČSO je chránit ptáky a přírodu. Ale není, a nemůže to být jen nevládní organizace, kdo přírodu chrání. Rozhodující je osobní přístup a vlastní zodpovědnost každého z nás. Pokud by každý postupoval podle vědeckých poznatků a ve svém okolí se choval odpovědně, přírodu bychom zvládli chránit a obnovit mnohem rychleji, než i ta největší ochranářská organizace. A vlastně ani ty zákony by potřeba nebyly.

V takovém ideálním světě bohužel nežijeme, proto si členové ČSO platí zaměstnance v kanceláři ČSO (a prostřednictvím výboru je řídí), aby za ně dělali práci, kterou každý sám doma dělat nemůže – vykupovali pozemky, zřizovali ptačí parky, připomínkovali zákony, organizovali programy občanské vědy.

Přesto toho zůstává hodně, co může každý z nás pro přírodu udělat sám, u sebe doma, na svém domě, na své zahradě, ve své obci, někteří i na svém poli nebo ve svém lese. Pomoci přírodě můžeme i výzkumem, účastí v programech občanské vědy, kterých ČSO nabízí dlouhou řadu. K tomu všemu občas potřebujeme nějaký materiál nebo vybavení, od biologicky rozložitelného, šetrného pracího prášku, přes ptačí budky až po určovací příručky nebo dobrý dalekohled. Usnadnit všem zájemcům orientaci na velice širokém trhu, často s nekvalitními výrobky, je také náplní práce kanceláře ČSO. Členové si nás platí i za to, aby si mohli nakoupit s jistotou od prodejce, kterému důvěřují. Navíc s dobrým vědomím, že peníze, které vydali, budou dál sloužit ochraně přírody.

I v tomto ohledu se přístup ČSO potkává s původním záměrem zakladatelů Zelené domácnosti, Zuzany a Petra Dobrých – nabízet kvalitní a trvanlivé výrobky ohleduplné k přírodě se zaměřením na pomoc zvířatům. Díky úsilí jejich a všech zaměstnanců, a díky vaší důvěře a vašemu zájmu o přírodu, je dnes Zelená domácnost největším e-shopem zaměřeným na přírodu u nás. Těším se, že půjdeme touhle cestou dál společně.

A v neposlední řadě děkuji Zuzaně a Petrovi Dobrým za velkorysou nabídku a za důvěru, kterou v ČSO mají!

Zdeněk Vermouzek, ředitel kanceláře ČSO a jednatel Inreko, s.r.o., provozovatele Zelené domácnosti

 

Autor úvodní fotky čížka: Martin Thum

Mohlo by vás také zajímat

Komentáře jsou zamknuty.