Ochrana ptáků při hnízdění před kočkami

0 3 763

Ptáků v našich městech ubývá. Potkat v ulicích dnes kdysi tak hojné vrabce je téměř nemožné, ale i jiné druhy menších pěvců mizí.  

Značná část těchto ptáků ke svému hnízdění potřebuje hnízdní dutiny. Jejich počet se ale bohužel snižuje.  Z městských parků mizí staré doupné stromy, staré aleje a stromořadí jsou z různých důvodů káceny. Nově vysazeným stromkům, pokud jsou vůbec vysazeny, bude trvat desítky let, než je ptáci budou moci využít k hnízdění.  Ale jen pokud do té doby nepodlehnou vandalům nebo znečištěnému ovzduší či solení silnic.

Ještě do nedávna poskytovaly ptactvu útočiště městské zahrady a zahrádkářské kolonie. Ale i zde staré ovocné stromy vysokokmeny stárnou, umírají a jsou nahrazovány v lepším případě zákrsky, ve kterých ptáci žádné dutiny nenajdou, v horším případě okrasnými keři a thújemi. A nebo  jsou zahrádkářské kolonie rušeny a nahrazeny dalšími obchody a sklady, které přeci tak potřebujeme, přestože je jich kolem spousty prázdných.

V  dutinách, které ještě ptáci ve městě, ale i na vesnici najdou, jsou velmi často snadnou kořistí koček, kterých, na rozdíl od ptáků, kvůli nezodpovědným lidem přibývá. A to jak těch chovaných doma, tak polodivokých, které se nekontrolovatelně množí všude tam, kde lidé nenechávají kočky kastrovat.

V této neradostné situaci je tedy každá nově nainstalovaná ptačí budka velmi vítaná, ať již na veřejném prostoru, tak na soukromých pozemcích. Je však potřeba volit takové umístění a takovou konstrukci budky, aby sloužila k rozmnožování ptáků a ne jako krmítko pro kočky. „Přemluvit“ kočku, aby ptáky nelovila, je totiž nemožné, a proto nám lidem nezbývá nic jiného, než ptáky chránit, pokud se chceme i v budoucnu těšit poslechem ptačích koncertů.

Naštěstí řešení existují a nejsou nijak složitá ani nákladná.

Zapomeňme na bidélko

Základní ochranou je to, že ptačí budka by v žádné případně neměla mít bidélko. To ptáci vůbec nepotřebují a slouží jen pro snadné zachycení predátorů na budce.

Jenže ani v budce bez bidélka nejsou ptáčata v bezpečí, protože klasické dřevěné budky jsou téměř vždy přidělány na kmen stromu, po kterém kočky k budce hravě vylezou.

Ochrana budek a krmítek proti kočkám

Tento systém se dá dobře použít na ochranu běžné budky, ale i krmítka na stromě. Slouží také jako ochrana pro ptáky, kteří v budkách nehnízdí a hnízda si staví ve větvích stromů. Kolem kmenu snadno z jednotlivých drátěných dílů navlékneme zábranu, která brání kočkám, ale i jiným predátorům, vylézt nad ní. Každý díl řetězu je na koncích chráněn plastovým chráničem, takže nehrozí ani poranění kočky, pokud by se snažila ochranu překonat. Možno využít na stromy jakéhokoliv obvodu. Doporučuje se umístit ve výšce minimálně 2 m, aby nemohlo dojít k poranění osob.

Speciálně tvarované budky proti predátorům

Na trhu najdeme také dřevocementové budky. Ty poskytují ptákům dokonalé podmínky ke hnízdění, ale také je možné, na rozdíl od dřevěných, je tvarovat tak, aby lépe chránily hnízdo před predátory. Tyto budky využívají vyklenutou přední část, která znemožňuje kočkám i kunám dosáhnutí do hnízda. Oválný vletový otvor také zajišťuje dostatek světla uvnitř, takže ptáci nemusí stavět příliš vysoké hnízdo, na které by drobné šelmy mohly dosáhnout.

Rovněž systém uchycení některých těchto budek umožňuje jednoduše zavěsit na větev, což opět znesnadňuje predátorům přístup k budce. Ptačí ochranu podporuje ještě velmi šikmý sklon střechy budky, který znesnadňuje predátorům ulovení ptačích rodičů i ptáčat.

Ne nepodstatnou výhodou dřevocementových budek je i skutečnost, že jsou extrémně trvanlivé, garantovaná životnost je více než 25 let, takže pokud je nezapomene čistit, může se v každé takové budce narodit stovky až tisíce nových ptačích zpěváků.

Budky na zeď nebo kůlnu

Ani kočka nebo kuna nedokáže lézt po hladké svislé ploše. Toho lze využít při instalaci budek tvarovaných tak, aby je bylo možno instalovat přímo na zeď domu, nebo je dokonce přímo vestavět do zdi nebo izolace domu. Právě již zmiňovaní vrabci takové budky s oblibou využívají. Také třeba takový rorýs, zvyklý na hnízdění ve škvírách panelů, které nyní při zateplování panelových domů mizí,  je ve velké nouzi. Rorýsi se vracejí každý rok do stejných hnízdících prostor, a tak se každé jaro z mnoha z nich stávají bezdomovci. I rorýsů, těchto úžasných letců, kteří nás zbavují obtížného hmyzu, dramaticky ubývá. Přitom instalovat rorýsí budku na fasádě panelového domu nebo dokonce na balkoně je otázka chvilky.

Pomoci může opravdu každý z nás.  Majitel zahrady, majitel RD, majitel balkonu, ale i pouze majitel okenního parapetu. Ale třeba i firma, která nainstaluje budky na své budově a může snadno a levně veřejně dokazovat, že jí na životním prostředí v okolí sídla záleží.

Určitě se taková pomoc vyplatí. Ono totiž s ptačím zpěvem je tak nějak člověku žije, ale i pracuje veseleji.

Petr Dobrý

Další články věnované ptákům si můžete přečíst ZDE.

Mohlo by vás také zajímat
Zanechte komentář