Doupné stromy v krajině jako malé oázy na poušti

2 024

Jestli čtete pravidelně naše příspěvky na blogu, nejspíš už jste zaznamenali, že se v přírodě vyskytují takzvané doupné stromy. Třeba máte nějaký takový strom na své zahradě, nebo jste ho potkali někde na výletě. Člověk neznalý věci by si mohl říct, co s takovým stromem, který je uvnitř ztrouchnivělý, neměl by se odstranit?

Oproti tomu člověk, který vnímá přírodu v širších souvislostech, ví, že každá rostlina v každém svém stadiu má v přírodě svůj smysl. Tak je to i v případě doupných stromů.

Sova doupný strom
Foto: pixabay.com

Co se skrývá za označením doupný? Je to strom, který má v sobě jednu nebo více přírodních dutin. Takové dutiny mají hlavně staré stromy, čím starší, tím může být dutina větší.  Vnitřní prostor mohl vzniknout sám (hmota stromu odumřela a postupně se vydrolila), nebo tomu napomohli ptáci. To dělají převážně datlovití (to jsou třeba datlové nebo strakapoudi), protože tyto stromy jsou pro ně dobrým zdrojem potravy (ukrytého hmyzu a larev), zároveň v nich ptáci i hnízdí.

Ať tak či tak, máme tu strom, který může ještě klidně růst, ale má v sobě jedinečný prostor, který poslouží různým živočichům jako úkryt nebo hnízdo. V tlejícím dřevu mohou navíc bydlet různí bezobratlí a přímo ze dřeva vyrůstají houby.

Kdo rád využije doupné stromy?

Z ptáků v takových stromech hnízdí například brhlík, lejsek, strakapoud, žluna, krutihlav, datel, holub doupňák (ten má i padnoucí příjmení) a některé sovy.
Ze savců využívají dutiny plši, myšice, kuny, občas veverky a některé druhy netopýrů.
Dutiny mohou ale obývat i včely nebo sršni.

Mapování doupných stromů

Většina našich lesů jsou lesy hospodářské, které jsou vysazovány a udržovány především z důvodu co největšího zisku. Jeden rovný strom vedle druhého, někdy i úplně chybí keřové patro, dozvěděla se snad příroda o existenci pravítka? Tak vypadá továrna na dřevo.

Už i správci lesů ale pomalu chápou, že aby byl les trochu životaschopný, je potřeba nejen masa dřevní hmoty, ale také určitá rozmanitost a úkryty pro živočichy.

Značení stromu
Značení doupného stromu, zdroj obrázku zachranmelesy.cz

Stromy s dutinami, trhlinami nebo prasklinami, i pahýly po zlomených stromech znamenají větší pestrost druhů. Od roku 2007 jsou doupné stromy registrovány, Česká společnost ornitologická je mapuje v počtu 3-5 stromů na hektar lesa. Stromy jsou označené, nemají se kácet a zůstávají v lese i po odumření. Doupné stromy zanesené v mapě jsou v terénu značeny modrým trojúhelníkem.

Trojúhelník nenesou jen doupné stromy, ale i odumřelé stromy a hnízdiště vzácných ptáků.

Pokud jste někdy doupný strom potkali, třeba i nevědomky, velmi pravděpodobně vám utkvěl v paměti. Takové stromy mají své kouzlo, často na nich rostou choroše, mech, různé otvory dávají tušit, že zde někdo bydlí. Na stromech s dutinami je vidět, že už mají leccos za sebou, stejně jako člověk, který hodně pamatuje.

Někteří živočichové jsou na doupných stromech doslova existenčně závislí, protože pouze v takových dutinách zahnízdí a vyvedou mladé. Doupné stromy se dají nahradit budkami, ale některé druhy budky nepřijmou, takže to není univerzální řešení. Proto je každý doupný strom velký poklad. Jestli máte nějaký takový na své zahradě, rozhodně se ho nezbavujte. Staré ovocné stromy nebo vykotlané vrby nechte v klidu dožít, veškeré mrtvé dřevo je plné života, protože se k němu stahuje spousta živočichů. Hledají zde potravu, úkryt nebo místo k rozmnožování. Někteří brouci se rozmnožují pouze v odumřelém dřevě, takže i kdyby měl zbýt ze stromu jen pahýl s dutinou, je to rozhodně lepší než ho úplně odstranit.

 

Zdroje informací:

Web České společnosti ornitologické

Web Východočeské pobočky České společnosti ornitologické

Informační cedule Ochrana doupných a odumřelých stromů

Web Zachraňme lesy – Značky na stromech

Úvodní foto: pixabay.com

Mohlo by vás také zajímat

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.