Zahrada pro brouky

4 074

Někteří brouci jsou velmi užiteční predátoři, kteří zatočí s mšicemi, slimáky a larvami much, proto není od věci jim na zahradě vytvořit vhodné prostředí, ve kterém se brouci zabydlí a stanou se tak součástí vašeho malého ekosystému.

Jaká místa můžete broukům na své zahradě nabídnout?

Hromádka dřeva

Stačí vám jen neošetřené dřevo, které necháte volně na vzduchu a dešti, dřevo začne postupně tlít a v takové dřevní hmotě se brouci nejlépe rozmnožují. Samičky kladou do tlejícího dřeva vajíčka a larvy se dřevní hmotou živí. Dřevo by mělo být v kontaktu se zemí, aby bylo stále vlhké a dobře trouchnivělo.

Starý pařez

Pokud kácíte na zahradě strom, pařez nevykopávejte, ale nechte ho na místě jako zajímavý zahradní prvek. Poskytnete domov velkému množství hmyzu včetně různých brouků. Vhodné stromy jsou dub, jabloň, jasan nebo třešeň, ale každý pařez se počítá.

Mulč z organické hmoty

Štěpka z listnatých stromů slouží jako dobrý mulč pro rostliny a chrání půdu, ta pak tolik nevysychá, tento mulč slouží některým broukům k nakladení vajíček a vývoji larev.

Kupka listí

Listí nepatří na skládku ani do popelnice, je to skvělý organický materiál, který v zimě izoluje půdu, po rozložení poskytne živiny rostlinám. Někteří brouci kladou vajíčka přímo mezi zetlelé listí. Hromádky listí slouží také k přezimování brouků.

Kompost

Kompost poskytuje vhodné prostředí pro brouky, kteří žijí v zemi. Správný „broučí“ kompost by měl být zespodu otevřený, aby zůstal volný průchod z půdy do hmoty kompostu.

Naskládané kameny

Kameny poskládané na sebe tvoří tmavé vlhké místo, kde se mohou přes den ukrývat nejen noční brouci.

Broukoviště

Podobně, jako mají opylovači hmyzí hotel, můžete broukům vyrobit broukoviště. Jde o uměle vytvořené prostředí pro brouky milující odumřelé dřevo. V divočině vznikají taková místa přirozeně. Strom uhyne, nebo se skácí a ve tlejícím dřevu, které je často ještě kořeny spojené se zemí, se postupně zabydlují různí tvorové z broučí říše. Takových míst ale v přírodě ubývá, broukoviště slouží jako náhradní řešení nedostatku mrtvého dřeva v krajině.

BroukovištěPrincip broukoviště je několik klád částečně zabudovaných do země. Na stavbu je vhodnější dřevo z listnatých stromů, je potřeba ho zahloubit alespoň 50 cm pod zem. Jako nejvhodnější je uváděn dub, protože právě v něm žije nejvíce ohrožených druhů bezobratlých. Dřevo v zemi dobře nasává vlhkost z půdy, někteří brouci preferují zetlelé dřevo pod úrovní terénu. Kulatina by měla být dost tlustá, aby se tvořila dostatečná masa mrtvého dřeva.

V takovéto pyramidě z dřevěných klád se může zabydlet i velké množství dalších živočichů a vy jim vytvoříte místo k rozmnožování, úkrytu a lovu. Broukoviště umístěte ideálně do polostínu, aby se v něm držela vlhkost a nevysychalo. Můžete přes něj nechat popínat rostliny.

 

Kteří brouci potřebují k životu mrtvé dřevo?

Pokud si na své zahradě vyrobíte broukoviště, vytvoříte různorodé prostředí pro velké množství živočichů.

Carabus problematicus

Bernard DUPONT from FRANCE via Wikimedia Commons

Dutiny se sypkým ztrouchnivělým dřevem vyhledávají kovaříci (dub, lípa, vrba), lesák rumělkový bydlí pod kůrou odumřelých stromů (topol, vrba), vzácný roháč obecný se vyvíjí v pařezech a kořenech starých stromů (především dub, ale i další listnáče), roháček kozlík má rád rozpadající se ztrouchnivělé dřevo (buk a dub). Vysoký stupeň rozkladu dřeva vyhledávají některé druhy zlatohlávků, brouci žijí často i v prostoru pod kůrou, kam se nadrolila mrtvá dřevní hmota. Nosorožík kapucínek žije v pařezech pod úrovní země, často ho ale najdeme také v hromadě pilin nebo v kompostu. Na různá stadia odumřelých stromů jsou vázáni i tesaříci.

Ve výčtu by se dalo ještě pokračovat, faktem ale je, že většina těchto brouků je v ohrožení, protože stejně jako doupné stromy, i mrtvé stromy nebo pařezy listnáčů jsou v krajině spíše vzácností.

Proto, jestli máte na zahradě nějaký strom, který už je mrtvý, popřemýšlejte, jestli by ho nešlo nechat na místě třeba v podobě pařezu nebo i vysokého pařezu, který můžete nějak šikovně zakomponovat do vzhledu zahrady. Vašemu kousku přírody to rozhodně neublíží, možná právě naopak, a sami brzy zjistíte, komu všemu jste tím udělali radost a zachránili střechu nad hlavou.

 

Zdroje informací:

Web sdružení Calla

Web organizace People’s Trust for Endangered Species

Úvodní foto: pixabay.com

Mohlo by vás také zajímat

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.