Vrabec polní a domácí – jeden za všechny a všichni za jednoho

14 365

Může být ještě něco obyčejnějšího než vrabec? A proč nám vlastně přijde tak běžný? Je to jeho nevýraznou barvou? Nebo snad tím, že je ho všude plno? Nejspíš to bude tím, že vrabec k nám málokdy přiletí sám, pohybuje se převážně v hejnu a čeho je hejno, toho je dost, nebo snad ne?

Vrabec polní nebo vrabec domácí?

Tyto dva druhy vrabců jsou si na první pohled velmi podobné, já používám jednoduchou poučku, že pokud má vrabec na líci černou skvrnu, je to vrabec polní (samec i samička mají stejné zbarvení). Vrabec domácí má tváře šedobílé a šedé čelo, samička vrabce domácího má celou hlavu v odstínech šedohnědé.

Vrabec polní obývá spíše periferie, je to typický pták otevřené zemědělské krajiny se sady, křovinami a lesíky. Vrabec domácí býval typickým městským ptákem, v posledních desetiletích ale z měst značně vymizel.

Věrný svému místu

Vrabec je příklad stálého ptáka (v západní a střední Evropě), zůstává s námi v těsné blízkosti po celý rok a nikam nemigruje. Také různé studie s kroužkováním a sledováním vrabců prokázaly, že většina z nich se pohybuje do vzdálenosti 2 km od svého hnízdiště, a to po celý rok.

Jak vrabci hnízdí

Hnízdo vrabce
Hnízdo vrabce, foto: pixabay.com

Vrabci rádi hnízdí takzvaně koloniálně, tedy blízko u sebe. Jsou to společenští tvorové, takže nejen na krmítku se živí společně, ale pokud mají možnost, také hnízda si staví těsně u sebe. Hnízda vrabců domácích vídáme na domech, hospodářských budovách, v popínavých dřevinách, v budkách, větracích otvorech, na půdách, za okapovými rourami. Vrabci polní hnízdí v dutinách stromů, v ptačích budkách nebo v různých štěrbinách.

Hnízdo vrabců je tvořeno přírodním materiálem, seno, sláma, větvičky, peříčka, mech apod. jsou spleteny do okrouhlého tvaru.

Čím se vrabci živí

Celoročně konzumují vrabci převážně rostlinnou potravu, a to semena plodin (obilí, kukuřice, slunečnice, mák) nebo plevelů, sem tam sezobnou nějakou bobuli, svá mláďata krmí ale výhradně hmyzem (např. i mšicemi). Vrabec polní má v jídelníčku více semen plevelů, vrabec domácí pak více šlechtěných obilovin. V období péče o mláďata sbírají vrabci hmyz z keřů a stromů a fungují jako taková přirozená ochrana před hmyzími „škůdci“.

Vrabec domácí ve městě

Vrabec domácí žije v těsném sousedství lidských sídel, je navázán na činnost člověka, nejvíce pak na zemědělství, kdy při chovu zvířat a pěstování plodin poskytuje člověk vrabcům nepřímo potravu i zázemí ke hnízdění. Dříve byl vrabec vnímám jako něco obyčejného a všudypřítomného, často i jako obtížná škodná. Vrabec byl lidmi běžně konzumován stejně jako jiní malí ptáci.

Vrabci na střeše
Vrabci domácí, foto: pixabay.com

Dnes už si to asi těžko představíme, ale v době, kdy měla hejna vrabců i několik stovek jedinců, představoval pro manuálně pracující zemědělce přílet velkého hejna na pole takovou malou pohromu. I proto se vrabci hromadně hubili, doporučovalo se vybírat ptákům hnízda a dospělé vrabce odchytávat a usmrcovat.

Na vrabce domácí se v posledních letech obrátila pozornost, protože začali z našeho prostředí mizet ve velkém, a to po celé Evropě. Jako příčina tohoto úbytku se uvádí nedostatek potravy (především hmyzu), málo hnízdních možností (souvisí s rekonstrukcemi budov), znečištěné ovzduší nebo také ptačí malárie.

Vrabec polní v krajině

Vrabec polní je o něco menší a štíhlejší než vrabec domácí, stejně jako on žije v koloniích, mimo hnízdní sezónu se druží i s jinými společenskými druhy, můžeme ho potkat ve společnosti sýkorek, zvonků nebo strnadů. Hejna vrabců polních jsou nejčastěji k vidění na okraji měst a vesnic, pokud je příležitost, žijí v blízkosti hospodářských stavení, kde se krmí utrouseným osivem nebo potravou pro hospodářská zvířata.

Čínský pokus o likvidaci vrabců

V roce 1958 se tehdejší čínský vládní představitel Mao-Ce-Tung rozhodl bojovat proti škůdcům, kteří dle něj nejvíce „obtěžovali“ obyčejný čínský lid. Tato kampaň ale nakonec vedla k velké katastrofě.

Kampaň proti vrabcům, foto: chineseposters.net

Vůdce Mao započal zemědělské reformy a chtěl tím Číně zajistit prosperitu. Za nepřítele si v tomto případě zvolil komáry, mouchy, potkany a také vrabce. Mao si vypočítal, kolik jeden „nenasytný“ vrabec ubere semen z čerstvě zasetého obilí, a došel k závěru, že je potřeba vrabce vyhubit. Během 6 měsíců bylo zabito údajně přes 6 bilionů vrabců. Následující rok byla úroda opravdu větší. Spolu s obilovinami přibylo ale také housenek a kobylek, které přišly o svého úhlavního nepřítele – vrabce. Další rok zničila úrodu přemnožená sarančata spolu se záplavami a suchem a vypukl velký hladomor, kvůli kterému zemřely desítky milionů lidí. Mao pochopil, že zabíjet vrabce byl omyl a nakonec poručil dovézt nové vrabce ze Sovětského svazu.

Z dnešního pohledu se může zdát tato historka naprosto šílená, je to ale krásná ukázka toho, že s fungujícími vztahy v přírodě není radno si zahrávat.

Vrabec cestovatel a dobyvatel

Vrabec polní i domácí je typickým obyvatelem Evropy a Asie, ale byl importován také do jiných částí světa. Vrabec polní byl vysazen například v centrálních USA a jihovýchodní Austrálii, vrabec domácí po vysazení „zdomácněl“ v severní a jižní Americe, jižní Africe, Austrálii a Novém Zélandu.

Jak můžeme vrabcům na zahradě pomoci

Určitě bychom je neměli odhánět jako škodnou, vrabec není o nic méně důležitý než jiní zahradní ptáci. Na zahradě mu můžeme posloužit nabídkou potravy nebo vhodných ptačích budek.

Vrabci na krmítku

Co se týče krmení, tak nejsou vrabci vůbec vybíraví. Jsou zvyklí žít vedle člověka a sezobnout, co zbyde, takže jim můžeme nasypat různé semínkové směsi pro ptáky. Na krmítko létají převážně v hejnu, krmí se těsně vedle sebe a často se „dohadují“, kdo komu zabral místo. Zobou ze země, z krmítka typu domeček nebo se i zavěsí na válec s lojovými koulemi. Jsou to vděční strávníci.

Budky pro vrabce

Trojbudka Schwegler, foto: R. Martineau

Jak žijí, tak i hnízdí, tedy pěkně pospolu. Když mají možnost, staví si hnízda blízko sebe a to má pro ně i ochrannou funkci. Více očí pak sleduje, jestli se k hnízdům s mláďaty neblíží nějaký predátor.
Pro vrabce jsou určené budky s otvorem 3,2 cm. I výrobci budek si všimli, že vrabci rádi tráví veškerý čas pospolu, a vyrábějí se speciální trojité budky, takové jako ptačí bytovky, kde to mají k sobě vrabci opravdu blízko. Přesně tak, jak to mají rádi.

Když se člověk nad těmi vrabci zamyslí, tak ačkoliv nejsou tak vyzdvihovaní jako jiné ptačí druhy, jsou dokonalí v té své (ne)obyčejnosti. Nevybíraví na krmítku a stále spolu v hejnu, v zimě v keřích splývají s posledními uschlými listy, když se ale hašteří, dokážou předvést pěkný cirkus. Jeden za všechny a všichni za jednoho.

 

Úvodní foto: pixabay.com

Zdroje informací:

Článek ČSO Nová studie odhaluje dramatický úbytek evropských ptáků

Studie Abundance decline in the avifauna of the European Union reveals cross-continental similarities in biodiversity change

Wikipedie Four Pests campaign

Mohlo by vás také zajímat

Komentáře jsou zamknuty.