Sršně

„Sršně mají smůlu. Jsou velké a hodně bzučí. U mnoha lidí proto vzbuzují děs a hrůzu. Přitom jsou to velmi užiteční a mírumilovní hmyzáci, kteří si prostě jen brání své hnízdo a jeho těsné okolí. Žihadlo od sršně je méně nebezpečně, než třeba od vosy a sršeň ho použije jen v ohrožení života. Pokud je necháme v kl
zpátky nahoru