Symboly u výrobků

Pro snažší orientaci v naší nabídce u každého výrobku najdete zvýrazněné informace o vlastnostech výrobku. 

Tyto informace najdete v šedivém rámečku u ceny výrobku, případně nad ním v zelených symbolech. Najetím myší na obrázek symbolu se dozvíte, co který symbol vyjadřuje.

Podrobnější informace o každém výrobku poté najdete samozřejmě v popisu výrobku a ve specifikaci pod popisem.

Věříme, že vám tento systém usnadní nákup u nás.

Děkujeme!
 

 Z recyklovaného materiálu

Velká část odpadů, která končí na skládkách nebo spalovnách, lze znovu použít. Proto jsme označili symbolem ty výrobky, které jsou vyrobeny zcela, nebo z větší části právě z materiálů, které byly recyklovány.
 

 Z přírodního materiálu

Není vždy nutné používat neobnovitelné zdroje k výrobě zajímavých a užitečných výrobků. Výrobky označené tímto symbolem byly vyrobeny zcela nebo z větší části z přírodních a tedy obnovitelných surovin.
 

 Biologicky rozložitelné

Takto jsme označili výrobky, které se v krátké době v přírodě, na skládce nebo na kompostu sami rozloží. Jedná se například o rozložitelné plasty z kukuřice, škrobu a podobně. Jejich používáním tedy neplníme skládky. Již název ukazuje, že se jedná o materiály z přírodních surovin.
 

 CZ

Označení používáme pro výrobky, které byly prokazatelně vyrobeny v České republice. Budeme šťastni, když výrobků s tímto označením bude v našem sortimentu přibývat.
 

 EU

Symbol EU používáme pro výrobky, které jsou vyrobeny v zemích Evropské unie. Snažíme se redukovat dopravní vzdálenosti, jak je to jen možné.
 

 FSC

Díky vysokým ekologickým a sociálním požadavkům a důkladnému systému kontroly jejich plnění zaručuje certifikát FSC zákazníkovi, že dřevo či výrobek ze dřeva s touto certifikací pochází z šetrně obhospodařovaného lesa. Více o FSC najdete zde.
 

 Fair Trade

Fair Trade (česky Spravedlivý obchod) je způsob obchodu s drobnými pěstiteli z rozvojových zemí. Fair Trade podporuje férovější přístup k mezinárodnímu obchodu a klade důraz na jeho sociální a ekologické rozměry.
Cílem Fair Trade je dát šanci lidem z rozvojových zemích vymanit se vlastními silami z chudoby a žít důstojný život. Na správné užívání ochranné registrované známky Fairtrade® dohlíží certifikační a kontrolní asociace. Více o Fair Trade najdete zde.
 

 Úspora energie

Používáním takto označených výrobků spoříte spotřebovanou energii a tím i své peníze.
 

 Úspora vody

Používáním takto označených výrobků šetříte spotřebovanou vodu i peníze.
 

 Vhodné pro ČOV a septiky

Výrobky označené tímto logem můžete bez obav používat i v rodiných domech nebo chalupách s vlastní ČOV nebo septikem.
 

 Bez obsahu živočišných složek

Takto označené výrobky neobsahují žádné živočišné složky, a jsou tak vhodné i pro vegany.
 

   CO2 neutrální výroba

CO2 neutrální výroba označuje takové výrobky, jejichž výroba může být v rámci vyprodukovaného CO2 kompenzována mnoha různými způsoby. V případě výrobků, které prodává Zelená domácnost, jde o možnost, kdy se za množství vyprodukovaného CO2 vysazují nové mladé stromky, které zhruba stejné množství CO2 dokážou absorbovat.
 

 Ekologický výrobní proces

Ikona uvádí, že jsou při výrobě dodržovány postupy, které jsou environmentálně šetrné a mohou být ve shodě i s mezinárodními certifikacemi a ISO normami.
 

 Minimalizace odpadu

Mezi takto označené výrobky patří ty, které lze opakovaně použít a hned po prvním použití tak neskončí v odpadu. Zároveň jde i o výrobky, které jsou vyrobeny z recyklovaných materiálů nebo z materiálů, které zbyly po výrobě jiných produktů.
 

 Při výrobě byly použity obnovitelné zdroje energie

Při výrobě takto označených výrobků byla použita energie, která pochází z obnovitelných zdrojů. Jde tedy například o energii sluneční, větrnou, vodní, geotermální nebo tu vyrobenou různými procesy z biomasy.
 

 Opakovaně použitelný výrobek

Označení pro výrobky, které lze použít opakovaně a zamezují tak zbytečnému plýtvání materiálem, jako v případě těch jednorázových, které po jednom použití skončí v odpadu.
 

  Nákupem podpoříte neziskový projekt

Nákupem takto označených výrobků zároveň podporujete vybraný neziskový projekt.
 

  Pro přírodní zahradu

Výrobek pomáha do vaší zahrady přilákat mnoho různých živočichů a vytvořit z ní tak přívětivé místo, které bude fungovat harmonicky a v souladu s přírodou.
 

  Pomoc zvířatům kolem nás

Výrobek pomáhá různým druhům zvířat v jejich hnízdění, rozmnožování nebo jako jejich potrava.
 

   Bez palmového oleje

Logo bez palmového oleje zaručuje, že takto označený výrobek neobsahuje tento druh tropického oleje a nepřispívá tak ke kácení deštných pralesů.
 

  Netestováno na zvířatech

Výrobky označené tímto logem nebyly testovány na zvířatech a nepodílejí se tak na krutosti vůči jakýmkoliv živočichům.