Semínková směs Vlhká louka květnatá 10g

Z přírodního materiálu Biologicky rozložitelné Vyrobeno v ČR Pro přírodní zahradu Pomoc zvířatům kolem nás

Louka pro vlhká až zamokřená místa, dočasně i celoročně.

65 Kč včetně DPH

Kód: plantavlhkalouka

Hmotnost: 0,10 kg

Dostupnost: Skladem

  • Na vlhká až zamokřená místa, dočasně i celoročně
  • 31 druhů lučních květin a 11 druhů lučních trav
  • Osivo stačí na 5 m2 plochy
Vlhká místa v nížinách, v okolí řek a potoků, bývala porostlá žírnými loukami. Louky se zatápěly vodou po každé seči, byly druhově bohaté a dávaly velkou úrodu sena. Celoročně podmáčené louky hospodáři nazývali kyselými a poskytovaly seno špatné kvality. Z pohledu krajiny měly však své význačné a nezastupitelné místo. V následující nabídce vycházíme právě z těchto dvou typů vlhkých luk. Výběr jednotlivých druhů rostlin je vhodné dělat na každou lokalitu zvlášť. Zakládání květnaté louky z výsevu je na vlhkém stanovišti někdy obtížné. Po zaorání travnatého porostu na trvale mokré půdě dochází k rychlé regeneraci původních trav a potlačení květnatých druhů. V tomto případě je vhodné lokalitu „přepolařit“ (pěstovat 1 rok obilí). Například na lokalitě s přepolařenou půdou v záplavové zóně Jizery louka založená z výsevu našeho osiva krásně vykvetla už 2. rokem.

Stanoviště: slunce i polostín, místa vlhká často podmáčená až zaplavená vodou
Vytrvalost: vytrvalá květnatá louka
Doporučený výsev: pro ruční setí 2g na 1m2 (pro setí secím strojem 1g na 1m2)

Složení směsi: Luční květiny 65 %: čertkus luční (Succisa pratensis), česnek hranatý (Allium angulosum), divizna švábová (Verbascum blattaria), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), hrachor luční (Lathyrus pratensis), jestřabina lékařská (Galega officinalis), jetel luční (Trifolium pratense), jetel zvrhlý (Trifolium hybridum), kakost luční (Geranium pratense), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), kontryhel ostrolaločný (Alchemilla vulgaris), kosatec sibiřský (Iris sibirica), kosatec žlutý (Iris pseudocorus), krvavec toten (Sanquisorba officinalis), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), mochna norská (Potentilla norvegica), mydlice lékařská (Saponaria officinalis), olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), pcháč šedý (Cirsium canum), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), rdesno hadí kořen (Bistorta officinalis), rozrazil dlouholistý (Veronica maritima), řebříček bertrám (Achillea ptarmica), silenka dvoudomá (Silene dioica), starček vodní (Senecio aquaticus), svízel bílý (Galium album), svízel Wirtgenův (Galium wirtgenii), štírovník bažinný (Lotus pedunculatus), šťovík kyselý (Rumex acetosa), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum), Traviny 35 %: bojínek luční (Phleum pratense), kostřava luční (Festuca pratensis), lipnice luční (Poa pratensis), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), ostřice dvouřadá (Carex disticha), ostřice Otrubova (Carex otrubae), ostřice všedošáchor (Carex bohemica), psárka luční (Alopecurus pratensis), psineček veliký (Agrostis gigantea), trojštět žlutavý (Trisetum flavescens)
 

Specifikace:

  • Složení: Luční květiny 65 %: čertkus luční (Succisa pratensis), česnek hranatý (Allium angulosum), divizna švábová (Verbascum blattaria), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), hrachor luční (Lathyrus pratensis), jestřabina lékařská (Galega officinalis), jetel luční (Trifolium pratense), jetel zvrhlý (Trifolium hybridum), kakost luční (Geranium pratense), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), kontryhel ostrolaločný (Alchemilla vulgaris), kosatec sibiřský (Iris sibirica), kosatec žlutý (Iris pseudocorus), krvavec toten (Sanquisorba officinalis), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), mochna norská (Potentilla norvegica), mydlice lékařská (Saponaria officinalis), olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), pcháč šedý (Cirsium canum), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), rdesno hadí kořen (Bistorta officinalis), rozrazil dlouholistý (Veronica maritima), řebříček bertrám (Achillea ptarmica), silenka dvoudomá (Silene dioica), starček vodní (Senecio aquaticus), svízel bílý (Galium album), svízel Wirtgenův (Galium wirtgenii), štírovník bažinný (Lotus pedunculatus), šťovík kyselý (Rumex acetosa), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum), Traviny 35 %: bojínek luční (Phleum pratense), kostřava luční (Festuca pratensis), lipnice luční (Poa pratensis), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), ostřice dvouřadá (Carex disticha), ostřice Otrubova (Carex otrubae), ostřice všedošáchor (Carex bohemica), psárka luční (Alopecurus pratensis), psineček veliký (Agrostis gigantea), trojštět žlutavý (Trisetum flavescens)
  • Na cca 5 m2
  • Český výrobek

Planta Naturalis

Planta Naturalis je malá česká firma z Markvartic u Sobotky. Již od roku 1993 se věnují hlavně květnatým loukám a všemu, co s nimi souvisí. Dlouhodobě sledují vzájemné vztahy mezi rostlinami, aby sestavili nejlepší složení směsí osiv pro založení krásných a odolných květnatých luk.

Vaše dotazy

Zpráva

Související výrobky