Darovací listina Arnika – Ochrana alejí

Nákupem podpoříte neziskový projekt

Koupí certifikátu podpoříte ochranu stávajících alejí a výsadbu nových.

500 Kč včetně DPH

Kód: arnikaochranaaleji

Hmotnost: 0,05 kg

Dostupnost: Skladem

  • Zakoupením darovací listiny podpoříte ochranu a výsadbu alejí
Arnika chrání krásu našich alejí. Pomáhá místním spolkům pořizovat odborné posudky dokazující skutečnou hodnotu stromů a sázet nová stromořadí v krajině.

Aleje v naší krajině
Naše země je protkána tisíci kilometrů silnic, silniček a polních cest. Většinu z nich lemují stromořadí. Tak tomu bylo odnepaměti. Aleje jsou svědectvím promyšleného komponování krajiny s naplněním estetickým ambic tehdejších elit, ale i šetrného přístupu venkovského lidu k okolnímu prostředí. Hrozí alejím zánik? V období po druhé světové válce byla řada stromořadí  vykácena kvůli rozšiřování silnic, vyvolanému nárůstem automobilového provozu. Zbývajícím alejím nikdo nevěnoval potřebnou péči a nová stromořadí se vysazovala jen málo. V roce 2006 krajské správy silnic, které ošetřují silnice II. a III. třídy, začaly ve všech krajích plošně kácet aleje. Vlivem mírné zimy uspořili silničáři prostředky a rozhodli se je utratit tímto způsobem. Během zimy padly po celé republice stovky zdravých stromů. Stejná situace se opakovala v zimě 2008. Dokážeme si však představit, jak razantně se krajina změní, vykácíme-li celou alej?
Oficiálně se jako hlavní důvod pro kácení alejí uvádí jejich nebezpečnost. Silničáři i některé policejní správy tvrdí, že za tragické nehody mohou stromy rostoucí podél silnic. Skutečnost je však jiná. Z policejních statistik vyplývá, že hlavními příčinami dopravních nehod jsou chyby řidičů: nevěnování pozornosti řízení vozidla, nedodržení bezpečné vzdálenosti, nesprávné otáčení nebo couvání, nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky a podobně. Více informací na arnika.org/stromy

Arnika je česká nezisková organizace, která od roku 2001 spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Jejím posláním je chránit přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma i ve světě. Dlouhodobě prosazuje méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky a pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí.


Specifikace:

  • Certifikát je otevírací, formát A5, po otevření formát A4 na šířku

Vaše dotazy

Zpráva

Související výrobky