Jak chránit ptáky ve městech

5. díl seriálu

0 2 155

Ochrana ptáků při hnízdění před kočkami

Ptáků v našich městech ubývá. Potkat v ulicích kdysi tak hojné vrabce je dnes téměř nemožné, ale i jiné druhy menších pěvců mizí.

Značná část těchto ptáků potřebuje ke svému hnízdění takzvané hnízdní dutiny. Jejich počet se ale bohužel snižuje. Z městských parků mizí staré doupné stromy, staré aleje a stromořadí jsou z různých důvodů káceny. Nově vysazeným stromkům potrvá desítky let, než je ptáci budou moci využít k hnízdění. Ale jen pokud do té doby nepodlehnou vandalům, znečištěnému ovzduší či solení silnic.

Kos černý hnízdo
Foto: pixabay.com

Donedávna poskytovaly ptactvu útočiště městské zahrady a zahrádkářské kolonie. Ale i zde staré ovocné stromy vysokokmeny stárnou, umírají a jsou postupně nahrazovány. V lepším případě jsou vystřídány zákrsky, ve kterých ptáci žádné dutiny nenajdou, v horším případě okrasnými keři a tújemi. Někdy jsou zahrádkářské kolonie rušeny a nahrazeny dalšími obchody a sklady, které přece tak moc potřebujeme, přestože je jich kolem spousty prázdných.

V dutinách, které ještě ptáci ve městě, ale i na vesnici, najdou, jsou velmi často snadnou kořistí koček, kterých (na rozdíl od ptáků) díky nezodpovědným lidem přibývá. A to jak těch chovaných doma, tak polodivokých, které se nekontrolovatelně množí všude tam, kde je lidé nenechávají kastrovat.

V této neradostné situaci je tedy každá nově nainstalovaná ptačí budka velmi vítaná, ať již ve veřejném prostoru nebo na soukromých pozemcích. Je však potřeba volit takové umístění a takovou konstrukci budky, aby sloužila k rozmnožování ptáků a ne jako krmítko pro kočky. „Přemluvit“ kočku, aby ptáky nelovila, je totiž nemožné, a proto nám lidem nezbývá nic jiného, než ptáky chránit, pokud se chceme i v budoucnu těšit poslechem ptačích koncertů.

Řešení naštěstí existují a nejsou nijak složitá ani nákladná.

Zapomeňme na bidélko

Základní ochranou je to, že ptačí budka by v žádné případně neměla mít bidélko. To ptáci vůbec nepotřebují a slouží jen pro snadné zachycení predátorů na budce.

Jenže ani v budce bez bidélka nejsou ptáčata v bezpečí, protože klasické dřevěné budky jsou téměř vždy přidělány na kmen stromu, po kterém kočky k budce hravě vylezou.

Ochrana budek a krmítek proti kočkám

Ochrana ptáků před predátory
Foto: Schwegler

Tento systém se dá dobře použít na ochranu běžné budky, ale i krmítka na stromě. Slouží také jako ochrana pro ptáky, kteří v budkách nehnízdí a hnízda si staví ve větvích stromů. Kolem kmenu stromu snadno z jednotlivých drátěných dílů navlékneme zábranu, která brání kočkám, ale i jiným predátorům, vylézt nad ni. Každý díl řetězu je na koncích opatřen plastovým chráničem, takže nehrozí ani poranění kočky, pokud by se snažila ochranu překonat. Možno využít na stromy jakéhokoliv obvodu. Doporučuje se umístit ve výšce minimálně 2 m, aby nemohlo dojít k poranění osob.

Speciálně tvarované budky proti predátorům

Dřevocementová budka Schwegler

Na trhu najdeme také dřevocementové budky. Ty poskytují ptákům dokonalé podmínky ke hnízdění, ale na rozdíl od dřevěných mohou být tvarovány tak, aby lépe chránily hnízdo před predátory. Tyto budky využívají vyklenutou přední část, která znemožňuje kočkám i kunám dosáhnout do hnízda. Oválný vletový otvor také zajišťuje dostatek světla uvnitř, takže ptáci nemusí stavět příliš vysoké hnízdo, na které by mohly drobné šelmy dosáhnout.

Rovněž systém uchycení některých těchto budek umožňuje jednoduché zavěšení na větev, což opět znesnadňuje predátorům přístup k budce. Ptačí ochranu podporuje ještě velmi šikmý sklon střechy budky, který znesnadňuje predátorům ulovení ptačích rodičů i ptáčat.

Ne nepodstatnou výhodou dřevocementových budek je i skutečnost, že jsou extrémně trvanlivé, garantovaná životnost je více než 25 let, takže pokud je nezapomenete čistit, mohou se v každé takové budce narodit stovky až tisíce nových ptačích zpěváků.

Budky na zeď nebo kůlnu

Ani kočka nebo kuna nedokáže lézt po hladké svislé ploše. Toho lze využít při instalaci budek tvarovaných tak, aby je bylo možné instalovat přímo na zeď domu, nebo je dokonce přímo vestavět do zdi či vnější izolace domu.

Budka pro vrabce
Budka pro vrabce Schwegler

Právě již zmiňovaní vrabci takové budky s oblibou využívají. I třeba takový rorýs zvyklý na hnízdění ve škvírách panelů, které nyní při zateplování panelových domů mizí, je ve velké nouzi. Rorýsi se vracejí každý rok do stejných hnízdících prostorů, a tak se každé jaro z mnoha z nich stávají bezdomovci. Také rorýsů, těchto úžasných letců, kteří nás zbavují obtížného hmyzu, dramaticky ubývá. Přitom instalovat rorýsí budku na fasádě panelového domu nebo dokonce na balkoně je otázkou chvilky.

Pomoci může opravdu každý z nás. Majitel zahrady, majitel rodinného domu, majitel balkonu, ale i majitel pouhého okenního parapetu. Ale třeba i firma, která nainstaluje budky na své budově, může snadno a levně veřejně dokazovat, že jí na životním prostředí v okolí jejího sídla záleží.

Taková pomoc se určitě vyplatí. Ono totiž s ptačím zpěvem se člověku tak nějak veseleji žije, ale i pracuje.

Petr Dobrý

Další články věnované ptákům si můžete přečíst zde.

Mohlo by vás také zajímat
Zanechte komentář