Darovací listina Arnika – Vzácné rostliny

Nákupem podpoříte neziskový projekt

Koupí certifikátu podpoříte ochranu vzácných rostlin v Českém Středohoří.

500 Kč včetně DPH

Kód: arnikavzacnerostliny

Hmotnost: 0,05 kg

Dostupnost: Skladem

  • Zakoupením darovací listiny podpoříte záchranu vzácných rostlin
Arnika pečuje o pozemky v Českém středohoří, které jsou sídlem mnoha chráněných rostlin. Bez každoročního kosení a odstraňování keřů a náletových dřevin by louky časem zarostly a jedinečné rostliny by ztratily svůj domov. Zásluhou dlouhodobé péče však mnohé z nich prospívají a rozrůstají se, a tak se můžeme všichni těšit z jejich křehké krásy. Jejím snem je pozemky rozšířit, aby těchto ohrožených rostlin nadále přibývalo.   

Tým Bořena chrání vzácné rostliny Českého středohoří
Již desítky let pečuje tým Bořena o vzácnou květenu vyskytující se na tzv. bílých stráních a mokřadních loukách Českého středohoří. Arnika převzala tuto štafetu po svém založení, ale historie týmu Bořena sahá do konce sedmdesátých let minulého století. Potřebnou péči zajišťujeme prostřednictvím pozemkového spolku Týmu Bořena.
Největší pozornost Týmu Bořena je zaměřena na ohroženou květenu vyskytující se na tzv. bílých stráních a mokřadních lukách.
Bílé stráně jsou poměrně nenápadným, ale důležitým fenoménem v celé jižní části Českého středohoří a na ni navazujících oblastech (v Poohří či Polomených horách). Jedna z jejich nejvýznamnějších lokalit na návrší Bělák zanikla kvůli zasypání radovesického údolí výsypkou Dolů Bílina (dříve Velkolomu Maxim Gorkij). Tým Bořena z této bílé stráně přestěhoval ty nejcennější rostlinné druhy na tři náhradní lokality. Bez důslednější ochrany však mohou i ony zaniknout. Více informací na arnika.org/biodiverzita/borena

Arnika je česká nezisková organizace, která od roku 2001 spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Jejím posláním je chránit přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma i ve světě. Dlouhodobě prosazuje méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky a pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí.


Specifikace:

  • Certifikát je otevírací, formát A5, po otevření formát A4 na šířku

Vaše dotazy

Zpráva

Související výrobky